Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

İnşaat Hukuku
Prof.Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul

Kentsel Dönüşüm Hukuku
Prof.Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul

Yargı Kararları Işığında İmar Hukuku
Prof.Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul

İdari ve Vergi Yargılama Mevzuatı
Prof.Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Müzik Eserleri
Prof.Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2010

Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından
Mimari Eserler ve İlgili Yargı Kararları
Prof.Dr. Gürsel ÖNGÖREN – Av. Filiz CERİTLİOĞLU
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2007

İnternet Hukuku
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2006

Radyo ve Televizyon Hukuku
Piramit Yayıncılık, Ankara, 2004

Radyo ve Televizyon Hukuku
RTÜK Yayınları, Ankara, 2003

İnternet Hukuku
hukukcu.com, İstanbul, 1998

Basın Hukuku
hukukcu.com, İstanbul, 1998

Medya ile Mücadele Rehberi
Çınar Yayınları, İstanbul, 1998

Televizyon ve Radyoda Kişilik Haklarına Saldırılara Karşı Hukuki Başvuru Yolları
Der Yayınları, İstanbul, 1996

Uluslararası İletişim
Der Yayınları, İstanbul,1996

İdari Yargılama Mevzuatı
Der Yayınları, İstanbul, 1995

Kitle İletişim Mevzuatı
Der Yayınları, İstanbul,1995

Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri
Kazancı Yayınları, İstanbul, 1990