Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

You are here: