Kentsel Dönüşüm Yasası da dediğimiz, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa Tasarısı” 16 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

You are here: