İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı TBMM’ne sunuldu.

You are here: