TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA SEBEPLERİ

Her evlilik sonsuza dek sürmesi için yapılır buna rağmen bir gün herkesin boşanmaya gereksinimi olabilir. Bu nedenle öncelikle Türk Hukukundaki boşanma sebeplerini sizlere sıralamak istiyoruz. Bunlar, özel ve genel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; Zina (Türk Medeni Kanunu (TMK) 161), Hayata kast,pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış.(TMK 162), Suç İşleme ve haysiyetsiz…

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKET AZINLIK HİSSE SAHİPLERİNİN HAKLARINI KORUMA YOLLARI

Ülkemizde birçok kişi anonim şirketlerde hissedardır. Bu şirketlerin çoğu aile üyeleri veya yakın dostlar tarafından kurulmuştur. Zaman ilerledikçe bu şirketlerde hisseler başkalarına geçmiş veya miras yoluyla küçülmüştür. Böylece azınlık hissedarların hakları önemli hale gelmiştir. Genel kanaat anonim şirketlerde %51’i elinde tutan ortakların şirketi istediği gibi yönetmeleridir. Evet, %51 hisse sahipleri yönetim kurulunu istediği gibi belirleyebilir,…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARIN İKAMET VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA ÇALIŞMA HAKKI

Birkaç konuda getirilmiş istisna dışında yabancının Türk Anayasa’sı uyarınca temel hak ve özgürlükten eşitlik esası uyarınca yararlanması söz konusudur. Ancak girişi, yasalarda belirtilmiş şartlara ve sınırlamalara tabi olan yabancı, bunu bir hak olarak talep edemez. İdarenin yasalarda yazılı şartların ve sebeplerin yerine getirilmiş olup olmadığı konusunda bir takdir hakkı vardır. Red gerekçesinde ileri sürülen nedenlerin…

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU

Limited ortaklığın kuruluşu, birbirini izleyen 2 aşamadan geçer (Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2003/3 sayılı Tebliği) 1) Ortaklık Sözleşmesinin hazırlanması 2) Ticaret siciline tescil Limited ortaklığın stokta bulundurmak için kurulan şirkete Kabuk Kuruluş adı verilir. Bu Türk kuruluşların kurulmaları minimum sermaye miktarının 5 milyara çıkarılması sonucu bir ölçüde engellenmiştir. Kuruluşun aşamaları : 1) Ortaklık Sözleşmesinin hazırlanması…

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKET FARKLARI

Türk Hukukunda çeşitli şirket türleri olmasına rağmen uygulamada en çok rastlanan şirket türleri limited ve anonim şirketlerdir. Bu şirketler arasındaki sermaye miktarı, ortak sayısı, ortakların durumu, yönetimleri, genel kurulları, denetimleri konularındaki farkların bilinmesi yatırımcılara yol gösterecektir. Böylelikle yapılacak yatırımın amacına en uygun şirket türü seçilebilecektir. Aslında iki şirket türünün kanundaki tanımıyla işe başlamak en doğrusu…

Devamını Oku

TÜRK HUKUKU’NDA BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

Günümüzün uluslararası ticari hayatında kolay, masrafsız ve hızlı bir şekilde elde edilen ve paraya çevrilerek alacağın ödenmesini sağlayan banka teminat mektupları çok büyük önem kazanmıştır. Bankalar teminat mektubu ile maddi bir risk almalarına rağmen kontra garantilerle bu riski hafifletmekte ve uluslararası ticaretin gelişmesine ve hızlanmasına yardım etmektedirler. Banka teminat mektupları Türk Hukukunda ayrı ve özel…

Devamını Oku

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Günümüzde uluslararası ticaret küreselleşmenin etkisi ile büyümekte ve daha fazla öneme sahip olmaktadır. Ülkelerin ekonomisi ve kalkınmaları için vazgeçilmez olan uluslar arası ticaretle ilgili sorunların çözülmesi büyük öneme sahiptir. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi uluslararası ticarette ülkemizde yatırım yapan yabancı girişimcilerin en fazla merak ettiği hususlardan biridir. İlk önce tenfiz kavramını açıklamak gerekir…

Devamını Oku

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ; LEASİNG

Günümüz ticari hayatında; finansal kiralama yani leasing sözleşmesi sayesinde işadamlarının yatırım maliyetleri azalmakta ve bu nedenle de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür sözleşmelerde Kiracı, işinde kullanmak üzere almak istediği sabit kıymeti seçer ve leasing şirketinden bu işlem için kendisine kredi tahsis edilmesi talebinde bulunur. Leasing şirketi tahsis ettiği krediyi kiracının seçtiği malın alımında kullanır ve…

Devamını Oku

AKREDİTİF

Uluslararası ticarette, işin doğası gereği birbirini çok iyi tanımayan satıcı ve alıcı açısından bir takım ilave riskler vardır. Her iki tarafın ülkesinde farklı kambiyo rejimleri uygulanması ve olası siyasi istikrarsızlık durumları riski artıran çeşitli faktörlerdir. Uluslararası ticarette bankacılık araçları ve teknolojisinin kullanması ise ithalat ve ihracatın dünya çapında katlanarak artmasına ve risklerin azalmasına neden olmuştur.…

Devamını Oku

FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVRİ

Ülkemizde uygulanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve Uluslar arası Sözleşmeler gereğince fikir ve sanat eserleri, ilim ve edebiyat eserleri, müzik eserleri, sinema eserleri ve güzel sanat eserleri ile bunlardan üretilen işleme ve derleme eserler gibi türlere ayrılır. Bir fikir veya sanat eserinin sahibi yaratıcısıdır. Bu yaratıcı, aşağıda sayılan manevi ve mali…

Devamını Oku