KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE GEÇERLİLİK SORUNU

İster Türk, ister yabancı olsun, inşaat sektöründe hizmet veren müteahhitleri hukuki açıdan ilgilendiren önemli konulardan biri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle giriştikleri işlerde karşılaşabilecekleri sözleşmenin geçerliliği sorunudur. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde işlemeden önce, “sözleşme” ve “kat karşılığı inşaat sözleşmesi” kavramlarının kısaca tanımlanması yerinde olacaktır. BK madde 1’e göre, tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun şekilde rızalarını…

Devamını Oku

EPDK’NIN ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETLERİNE KARŞI UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZALARI

İdari yaptırımlar, ceza yaptırımları kadar olmasa da, olumsuz bir müdahale olarak bireylerin yaşam akışlarına etki etmektedirler. Bazen, küçük bir idari para cezası ile, ticari itibar zedelenmekte ve şirketler zarara uğramaktadır. Çalışmamızda, elektrik piyasasında üretim lisans sahiplerinin yükümlülükleri çerçevesinde idari para cezaları ve bu idari para cezalarına karşı başvuru yöntemleri yer almaktadır. Sırasıyla takip edilecek konu…

Devamını Oku

MİMARDAN İZİN ALINMADAN MİMARİ ESERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA VE HUKUKİ SONUÇLARI

T.C. Anayasası’nın 35. maddesine göre; herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yapı sahibi (malik), ister yapıyı istisna sözleşmesi gereği mimara sipariş vererek yaptırsın, ister sonradan satın alsın, onu kendi ihtiyaçlarına göre kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu yetki yapı…

Devamını Oku

İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI

Tüm inşaat projelerinde temel unsur oraya nasıl bir inşaat yapılabileceğinin gösterildiği imar planıdır. Bir yerleşim bölgesinde arazinin nasıl kullanılacağı Belediyeler ve bazı durumlarda çeşitli kamu kuruluşları ve bakanlıklar tarafından imar planları yoluyla belirlenir. İmar planları nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak iki gruptur. Nazım İmar Plânı; onaylı hali hazır haritalar üzerine çizilen, konut,…

Devamını Oku

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİL KARARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI

Özet: Milli kültür değerlerinin bileşenlerinden olan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, milli kültürün korunması kadar, evrensel kültürün korunması bakımından da önemlidir. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında, koruma altına alınacak değerlerin tespit ve tescilinin sağlıklı bir şekilde yapılması öncelikli konudur. Tescil kararıyla birlikte korunacak değerlerin hukuki statüsü değişir. Değişiklikle birlikte mülkiyet hakkı üzerinde ciddi kısıtlamalar…

Devamını Oku

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI

1. Giriş Arsa payı, bir arsa üzerindeki ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımlarını ifade etmektedir. Özellikle büyük metropollerde, ticari ve turizm kazancının yüksek ya da toprağın az ve değerli olması nedeniyle aynı binadan daire şeklinde bağımsız bölüm veya işyeri olan birden çok kişi bir araya gelerek bir arsa üzerinde ortak olarak gayrimenkul sahibi…

Devamını Oku

İdare Hukukunda Kazanılmış Hak Kavramı

İdare Hukuku Açısından Kazanılmış Hak Nedir? İdare hukuku kapsamında en çok kullanan kavramlardan birisi olan kazanılmış hak; geçerli bir hukuka sahip olmayan bir uygulamada hak kazanmayı temsil etmektedir. Yani o anki hukuk kurallarında meşru olmayan bir olay için doğrudan bir hak kazanırsınız ve bu hakka kazanılmış hak denir. Bu kavram Danıştay ve Yargıtay kararları içerisinde…

Devamını Oku

YABANCILAR İÇİN TÜRK Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

1. Hukuki Kaynaklar Türkiye’de gayrımenkul hukukun düzenlemeleri olarak Medeni Kanunun 4. Kitabını oluşturan Eşya Hukukunda yer almaktadır. Bu kısım gayrımenkul mülkiyetinin konusu kazanılması ve kaybı ile taşınmaz mülkiyetinin içeriği ve kısıtlamaları olmak üzere gayrımenkul hukukunun başlıca ilkelerini bize göstermektedir. Ayrıca sınırlı ayni hakların kanunlaştırıldığı bölümlerde de gayrımenkul lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, gayrımenkul yükümlülükleri, gayrımenkul…

Devamını Oku

KİRACILAR AÇISINDAN BÜYÜK ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİNDEKİ KİRALAR

Ekonomideki gelişim ve değişimler alışveriş merkezlerine yapılan yatırımın artmasına sebep oluyor. Günden güne yeni pazarlar yaratmak amacıyla açılan büyük alış veriş merkezlerinin ise en büyük gelir kaynağını, içerisinde bulunan dükkanların kira bedelleri oluşturuyor. Tüketicilerin alış veriş merkezlerine olan ilgileri, satıcıları bu monoblok yapılarda dükkan kiralamaya yöneltiyor. Bunun sonucunda da, alış veriş merkezlerinin sahipleri genel işlem…

Devamını Oku

İmar Planının İptali Sebepleri Nelerdir?

İmar Planının İptali ve İmar Davası Belediyelerin planlamış olduğu imar planları, imar uygulamaları için yapılır. İmar planları, taşınmazların çevrelerinin iyileştirilmesi ve organize edilmesi için gereklidir. İmar planlarının birçok çeşidi vardır. Bu çeşitliliğin ayrımı ölçekler ile yapılır. 1/1000, 1/5000, 1/100000 ölçekler şeklinde imar planları bulunmaktadır. İmar planını yapma işlemleri ve onaylanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, büyükşehir belediyesinin…

Devamını Oku