6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA TAŞINMAZ KİRALAMALARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE GENEL BİR BAKIŞ

1. Yeni Borçlar Kanunun yasallaşmasıyla, Taşınmaz Kiraları hakkında nasıl bir yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir? – 01.07.2012 tarihi itibariyle 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun, yerini 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (T.B.K) kapsamında düzenlenen hükümlere bırakmıştır. 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (T.B.K) kapsamında yer alan “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” hakkındaki hükümlerin uygulama alanı nedir? –…

Devamını Oku

Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26 Nisan 2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden 2/A alanları; nakline karar verilen…

Devamını Oku

6273 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KARŞILIKSIZ ÇEKİN YAPTIRIMLARI

6273 sayılı “Çek Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 31.01.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip, 03.02.2012 tarih ve 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile ticaret hayatının vazgeçilmez ve en önemli ödeme araçlarından biri olan çek ile ilgili köklü değişiklikler getirilmiştir. Karşılıksız çeke ilişkin hapis cezası kaldırılmıştır. Yapılan en önemli…

Devamını Oku

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

13 Mart 2012 tarihli yönetmelik ile 21 Temmuz 1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve 6 ncı maddesinde açıklanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, doğal sitler hariç olmak üzere sitlerin tespit ve tescili ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiştir. “Kentsel arkeolojik sit”, “Korunacak sokak”, “Etkileşim-geçiş sahası”…

Devamını Oku

Çek yasasında değişiklikler öngören kanun tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre karşılıksız çekte hapis cezası yerine 10 yıllık çek kullanma yasağı getiriliyor. Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişiye, her bir çekle ilgili olarak uygulanan 1 yıla kadar hapis cezası, 300 TL’den 3 bin TL’ye kadar idari para cezasına dönüştürülecek. Karşılıksız kalan çek bedeli, faizi ile birlikte ödenmesi durumunda çek…

Devamını Oku

Elektrik Piyasasında faaliyet gösteren üretim ve dağıtım şirketlerinin lisansları kapsamında faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin değişiklik yapan yönetmelik 09.01.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

09.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve değişiklik yapan yönetmelikte, lisans sahibi elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin denetiminden sorumlu olacak şirketlerin ana sözleşmelerinde yönetmeliğin 1.maddesinin a bendinde belirtilen ibarenin yer alması, yurtiçinde veya yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin yarısından fazla kısmı borsada işlem gören şirketlerin asgari 400.000 TL sermayeye sahip olmaları ve varsa nama yazılı hisselerinin…

Devamını Oku

YENİ BORÇLAR KANUNU’NDA KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

1955 yılında yürürlüğe giren 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkında Kanun’da yer alan kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’nun 347 ila 356 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yeni kanuna yer alan konut ve çatılı işyeri kiraları sözleşmesinin sona erdirilmesi müessesi, bildirim yolu ile fesih ve dava yolu ile…

Devamını Oku

Nüfus cüzdanının yerini alacak olan e-kimlik kartları 2012’den itibaren verilmeye başlanacak

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak olan ve pasaport, ehliyet, nüfus bilgileri ile banka bilgileri gibi birçok konuyu içinde barındıran çipli e-kimlik kartları 2012 yılında verilmeye başlanacak olup, içinde şifre bulunması ve gerekli durumlarda parmak izi taraması ile çalışan e-kimliğin, sahibi dışında başkası tarafından kullanılmaması nedeniyle birçok yolsuzluğun önüne geçilmesi bekleniyor. Tamamen yerli yazılımlarla üretilen e-kimlik kartına,…

Devamını Oku

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında taşınmaz kiralamalarında uygulanacak hükümlere genel bir bakış

1. Yeni Borçlar Kanunun yasallaşmasıyla, Taşınmaz Kiraları hakkında nasıl bir yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir? -6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (T.B.K) kapsamında düzenlenen hükümler çerçevesinde tarihe karışacaktır. 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (T.B.K) kapsamında yer alan “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” hakkındaki hükümlerin uygulama alanı nedir?…

Devamını Oku