YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞINDAKİ SON GELİŞMELER

I – Giriş: Türkiye’nin ekonomisinde son yıllarda yakalanan istikrar ve büyüme gerek yabancı yatırımcıların gerekse yatırım amacı olmayan gerçek kişilerin dikkatini Türkiye’deki gayrimenkul piyasasına çekmiştir. Türkiye’nin yabancı yatırım çekiyor olması yabancıların gayrimenkul edinme hakları ile ilgili yeni düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu alanda Tapu Kanunu başta olmak üzere pek çok kanunda değişiklikler yapılmış ve bu…

Devamını Oku

GAYRİMENKUL VERGİLERİ

Giriş Gayrimenkul alanların ve satanların vergi kanunu ve harçlar kanununda yer alan bazı özel hükümleri önceden bilmeleri ileride karşılaşabilecekleri sorunları önlemeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Gayrimenkul alanların, aldıkları gayrimenkulün geçmiş yıllarda emlak vergisi borcunun olup olmadığı, tapu değeri gösterilirken belirlenecek tutarın gelir vergisi ve harç yönünden taşıdığı özellikler gibi hususlar özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.…

Devamını Oku

BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Bu bültenimizde iş hayatında büyük önem taşıyan iş sözleşmesi türlerinden belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerini inceleyeceğiz. Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin sosyal yönden belirli süreli iş sözleşmelerine kıyasla daha fazla korunmaktadırlar. Ancak bazı meslekler için belirli süreli iş sözleşmelerinin karakteristik bir anlam taşıması ve bu tür sözleşmelerin kullanılmasının işletme ve işyeri politikası…

Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA TOPLU İŞ MERKEZİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN SON DÜZENLEMELERİN İRDELENMESİ

I – Giriş 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” (5711 Sayılı Kanun) ile, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu”nun (KMK) bazı maddeleri değiştirilmiş ve günümüz ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler eklenmiştir. Bu düzenlemelerin iş merkezleri açısından en önemlileri, iş yerlerinde kat mülkiyetinin kurulmasıyla ilgili özel bir hüküm olarak düzenlenen…

Devamını Oku

Yabancı İşçi ve İşverenlere İlişkin Özellikler

Genel Olarak “Yabancıların Çalışma Hakkına” ilişkin olarak gerek Anayasa gerekse Yabancıların İkameti ve Seyahati Hakkındaki Kanunun 15. maddesi ile genel bir kural getirilmiştir. Buna göre yabancılar ancak kanunda yasaklanmayan işleri yapabilecektir. Çeşitli kanunlarda buna ilişkin düzenlemeler vardır (Örneğin Doktorlar, Eczacılar, Veterinerler, Avukat ve Noterler ile Diş Doktorları bakımından bir çalışma yasağı söz konusudur). Yabancı avukatlar…

Devamını Oku

GAYRİMENKUL VERGİLERİ

Türkiye’de gayrimenkullerde vergi düzenlemesi konusu özellikle 2 konuda önem kazanmaktadır. Biri gayrimenkul üzerinden alınan emlak vergisi, biri de gayrimenkulün alım satım işlemleri sırasında alınan harç bedelleridir. 1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında,…

Devamını Oku