AİLE KONUTU ŞERHİ, HÜKÜMLERİ VE KALDIRILMASI

Türk kanununda aile konutuna ait yasal bir tanım bulunmamaktadır. Doktrindeki aile konutu tanımı; “Eşlerin, evlilik birliğinin devamı sırasında ortak yaşamı sürdürmelerinin gerekli kıldığı “bir yerde ortak oturma ihtiyacının” giderilmesinde kullanmak üzere sürekli olarak seçtikleri, kısaca ailenin devamı olarak ikametine ayrılan, konut olarak kullanılmaya elverişli taşınır veya taşınmaz yer” şeklindedir. Aile konutu evlilik birliğini, çocukların varlığını…

Devamını Oku

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

19 Aralık 2009 Tarihli 27437 Sayılı Resmi Gazete’de “Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı. İşbu tebliğe göre Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN‘ın doğrulanması ve kullanılması zorunlu kılınmıştır. Ancak, bankalar ile yurt dışında sınır ötesi ödemeleri gerçekleştiren kuruluşlar arasında kendi nam ve hesaplarına…

Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNUNDA YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI YAYIMLANDI.

14 Kasım 2009 tarihli 27406 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı (sıra no:392). Bu yayımlanan tebliğe göre Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “yeniden değerlendirme oranı, yeniden değerlendirme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış…

Devamını Oku

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ’NİN 3. KİŞİ YARARINA TAZMİNATA HÜKMOLUNMASI HAKKINDA VERDİĞİ KARAR

İİK‘nun 97/15. Maddesi gereğince 3.kişi yararına tazminata hükmolunması için, 3. Kişinin davasının kabulü yanında, olayda istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun kötü niyetinin gerçekleşmesi zorunlu olup ayrıca 3. Kişinin tazminat talebinde bulunmasına gerek yoktur. Buradaki kötü niyet; haciz sırasında hacizli malın davacıya ait olduğu alacaklı tarafından bilindiği halde, alacaklının haciz uygulamasını icra memurundan…

Devamını Oku

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

17 Eylül 2009 tarihli 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/6 sıra numaralı “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 1.10.2009 tarihi itibari ile geçerlilik kazanacaktır. Söz konusu tebliğ ile 2.4.2006 tarihli 26127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerine Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3’üncü maddesinin…

Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI

11.08.2009 tarihinde kabul edilen ve 18.08.2009 tarihinde 27323 sayılı Resmi Gazete’de İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun yayınlandı. Bu Kanunun 1 inci maddesi 1/10/2009 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İşbu kanunda düzenlenen önemli değişikliklerden biri olan 1 inci maddeye göre; 25/8/1999 tarihli ve 4447…

Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN YAYINLANDI

27281 sayılı 07.07.2009 tarihli resmi gazetede Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun yayınlandı. 23.6.2009 tarihinde kabul edilen Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 07.07.2009 tarihli resmi gazetede yayınlanması ile yürürlüğe girdi. 5912 sayılı bu kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişikler şöyledir. Bundan böyle kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup,…

Devamını Oku

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖN ETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

27270 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik 10.10.2006 tarihli 26315 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Finansal kiralama sözleşmelerinde süre kısaltımı başlıklı…

Devamını Oku

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

28 Mayıs 2009 tarihli 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliği” Elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın strateji ve politikaları da dikkate alınarak Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından yapılacak yetkilendirmeden sonra işletmeci, elektronik haberleşme hizmeti sunabilecek…

Devamını Oku