Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, bu taşınmazların işgali ile İdarece yürütülecek ecri misil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin Milli Emlak Tebliği yayınlandı.

You are here: