Öngören Hukuk Bürosu 1998 yılında Prof. Dr. Gürsel Öngören tarafından kurulmuştur. Prof. Dr. Gürsel Öngören, üniversitedeki bilimsel çalışmalarının yanı sıra GYODER Başkan Yardımcısı ve Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarına katkı vermektedir.

 

Öngören Hukuk Bürosu; ortakları olan uzman avukatlar ile ülkemizdeki ticari şirketlere, gayrimenkul yatırımcılarına, inşaat şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukuk Bürosunun temel çalışma alanı Ticari davalar, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, İmar Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukukudur.

 

Ticari şirketlere hukuk danışmanlığı, işçi sorunları, icra takipleri, alacakların tahsili ve ticari alacak davaları, vergi ve kamusal işlemler konusunda hizmet veren Büromuz, bu konuda geniş bir deneyim sahibidir. Büromuz ticari alacakların hızlı ve etkin biçimde tahsili ve tazminat davaları konularında iddialıdır.

 

Gayrimenkul yatırımcılarına, arsa sahiplerine ve inşaat şirketlerine; gayrimenkul alımı işlemleri, inşaat sözleşmeleri, imar ve yapılaşma işleri, kentsel dönüşüm ile gayrimenkul satışları konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri veren Öngören Hukuk Bürosu; bu alanlarda gerekli davaların açılması ve açılan davalarda savunmaların üstlenilmesi gibi avukatlık hizmetlerini de vermektedir.

 

Hukuk Danışmanlığı ve dava takibi konusunda 20 yıllık tecrübeye sahip Büromuz; öncelikle akademik bir kadro ile bilimsel görüşler oluşturmakta, bunu hukuk danışmanlığı için kullanmakta ve sonrasında bu alanda uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmektedir.

 

Tescilli tarihi yapılar ve sit alanları konusunda pek çok inşaat projesinde yer alan Öngören Hukuk Bürosu 2863 sayılı Yasa ve uygulama işlemleri konusunda çeşitli hukuk ve ceza davalarında geniş deneyim sahibidir.

 

Yerli ve yabancı yatırımcılara işyeri ve konut alımı-satımı ile kiralamasında hukuk danışmanlığı hizmeti veren Büromuz özellikle son yıllarda yabancıların gayrimenkul satın alımı ve Türk vatandaşlığı elde etmeleri konusunda yoğunlaşmıştır.

 

Her türlü alım satım sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri ve inşaat sözleşmeleri hazırlanmasında uzman olan Öngören Hukuk Bürosu, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda pek çok davayı yürütmektedir.

 

Öngören Hukuk Bürosu; çalışma konularında görev üstlendiği yüzlerce projeden elde ettiği deneyimle etkin ve sonuç odaklı bir anlayış içinde hizmet vermektedir.