Çek yasasında değişiklikler öngören kanun tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

You are here: