ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ SÜRECİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

You are here: