Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarını ve Bakanlık Temsilcisinin Katılımını Düzenleyen Yönetmelik Uyarınca Getirilen Esas ve Yükümlülükler

You are here: