Anayasa Mahkemesi’nin 2836 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Madde 65 (a) ve (b) Bentlerini İptali Kararı 13 Ekim 2013’de yürürlüğe giriyor.

You are here: