6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18 Mayıs 2012 Tarih ve 28296 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

You are here: