5 Şubat 2010 tarihli 27484 sayılı Resmi Gazete’de 5951 numaralı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlandı

You are here: