Anayasa Mahkemesi tarafından 5782 sayılı Tapu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 3. maddesiyle 2644 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının, iptaline karar verildi

Anayasa Mahkemesi, 3.7.2008 günlü, 5782 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unda yer alan bazı maddelerin iptali için yapılan başvuruyu kısmen kabul etti. 12.05.2011 tarihinde gerçekleşen oturum neticesinde; Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki, yabancı uyruklu gerçek kişilere, ilçe bazında imar planına dahil alanların yüzde 10’una kadar gayrimenkul edinebilme hakkı tanınması anayasaya aykırı görülmedi ve iptal istemi…

Devamını Oku