Büromuz akademisyen ve uzman hukukçulardan oluşan kadrosuyla, danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır…

İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere…

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır…

Büromuzda yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin…

Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde savunma görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillere görüş bildirme, başka bir deyimle…

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kentsel dönüşüm sürecinde eskiyen bina ve sitelerin…

Bir davanın yürütülmesinde en önemli konular; davanın kısa sürede bitirilmesi, davanın doğru hukuki teşhislere bağlı olarak kurgulanması ve açılan davanın baştan kazanılıp…

Hukuk Büromuz Vergi Hukuku alanında vergi incelemeleri ile uzlaşma aşamalarında idari başvurularla çözüm sağlamakta ve uyuşmazlık sonuçlanmaz ise vergi davaları…

Türkiye’de gayrimenkul satın alma ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkındaki yasal düzenlemelerle yabancıların Türk vatandaşlığını elde etmesi…

Covid 19/Corona Salgınının Sözleşmelere Etkisi Nedir?

Ülkemizde 2020 Mart ayında başlayıp hâla etkileri süren Corona (Covid 19) Salgını sebebiyle kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, iş ve hizmet sözleşmelerini sona erdirmek, tazminatsız feshetmek ve bu yolla ortaya çıkan zararları azaltmak hukuken mümkündür. Sorununuzla ilgili başlığı tıklayınız.

-Covid 19 Salgını Kira Sözleşmelerini Nasıl Etkiler?

-Covid 19 Salgını Satış Sözleşmelerini Nasıl Etkiler?

-Covid 19 Salgını Özel Sektör İnşaat Sözleşmelerini Nasıl Etkiler?

-Covid 19 Salgını Kamu Kurumları ile Yapılan İnşaat Sözleşmelerini Nasıl Etkiler?

-Covid 19 Salgını İş ve Hizmet Sözleşmelerini Nasıl Etkiler?

YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanma hakkındaki yasal düzenlemeler 19 Eylül 2018 tarihinde değiştirilmiş ve bu konudaki gereklilikler düşürülmüştür.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP FOR FOREIGN NATURAL PERSONS BY THE WAY OF
INVESTMENT
Article 12 of the Turkish Citizenship Law regulates the requirements concerning foreign natural persons who are entitled to acquire Turkish Citizenship under exceptional circumstances. As per an amendment of 28.07.2006 to the said article, “… those who have obtained a residence permit in accordance with the subparagraph (j) of the first paragraph of article 31 of the Law No. 6458 on Foreigners and International Protection (those who do not work in Turkey, but will make investments in such scope and amount as designated by the President and, their foreign spouses, as well as the minor or dependent foreign children of them or their spouses)…” may acquire Turkish Citizenship under exceptional circumstances. And the second paragraph of article 20 of the Regulation on Enforcement of the Turkish Citizenship Law regulates the scope and amount of investments required to be made in Turkey in order to acquire Turkish citizenship under exceptional circumstances.