Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi – Öngören Hukuk Bürosu

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

You are here: