LİMİTED ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKET FARKLARI

Türk Hukukunda çeşitli şirket türleri olmasına rağmen uygulamada en çok rastlanan şirket türleri limited ve anonim şirketlerdir. Bu şirketler arasındaki sermaye miktarı, ortak sayısı, ortakların durumu, yönetimleri, genel kurulları, denetimleri konularındaki farkların bilinmesi yatırımcılara yol gösterecektir. Böylelikle yapılacak yatırımın amacına en uygun şirket türü seçilebilecektir. Aslında iki şirket türünün kanundaki tanımıyla işe başlamak en doğrusu…

Devamını Oku

TÜRK HUKUKU’NDA BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

Günümüzün uluslararası ticari hayatında kolay, masrafsız ve hızlı bir şekilde elde edilen ve paraya çevrilerek alacağın ödenmesini sağlayan banka teminat mektupları çok büyük önem kazanmıştır. Bankalar teminat mektubu ile maddi bir risk almalarına rağmen kontra garantilerle bu riski hafifletmekte ve uluslararası ticaretin gelişmesine ve hızlanmasına yardım etmektedirler. Banka teminat mektupları Türk Hukukunda ayrı ve özel…

Devamını Oku

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Günümüzde uluslararası ticaret küreselleşmenin etkisi ile büyümekte ve daha fazla öneme sahip olmaktadır. Ülkelerin ekonomisi ve kalkınmaları için vazgeçilmez olan uluslar arası ticaretle ilgili sorunların çözülmesi büyük öneme sahiptir. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi uluslararası ticarette ülkemizde yatırım yapan yabancı girişimcilerin en fazla merak ettiği hususlardan biridir. İlk önce tenfiz kavramını açıklamak gerekir…

Devamını Oku

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ; LEASİNG

Günümüz ticari hayatında; finansal kiralama yani leasing sözleşmesi sayesinde işadamlarının yatırım maliyetleri azalmakta ve bu nedenle de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür sözleşmelerde Kiracı, işinde kullanmak üzere almak istediği sabit kıymeti seçer ve leasing şirketinden bu işlem için kendisine kredi tahsis edilmesi talebinde bulunur. Leasing şirketi tahsis ettiği krediyi kiracının seçtiği malın alımında kullanır ve…

Devamını Oku

AKREDİTİF

Uluslararası ticarette, işin doğası gereği birbirini çok iyi tanımayan satıcı ve alıcı açısından bir takım ilave riskler vardır. Her iki tarafın ülkesinde farklı kambiyo rejimleri uygulanması ve olası siyasi istikrarsızlık durumları riski artıran çeşitli faktörlerdir. Uluslararası ticarette bankacılık araçları ve teknolojisinin kullanması ise ithalat ve ihracatın dünya çapında katlanarak artmasına ve risklerin azalmasına neden olmuştur.…

Devamını Oku

FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVRİ

Ülkemizde uygulanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve Uluslar arası Sözleşmeler gereğince fikir ve sanat eserleri, ilim ve edebiyat eserleri, müzik eserleri, sinema eserleri ve güzel sanat eserleri ile bunlardan üretilen işleme ve derleme eserler gibi türlere ayrılır. Bir fikir veya sanat eserinin sahibi yaratıcısıdır. Bu yaratıcı, aşağıda sayılan manevi ve mali…

Devamını Oku

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ

Ticaret alanındaki uluslararası gelişmeler ve değişimler paralelinde dünya ticaret hacmi de git gide gelişmektedir. Bu sayede ülkeler ortak ekonomik hedefler oluşturma yoluna gitmektedirler. “Tek Satıcılık Sözleşmesi” de uluslararası ticareti kolaylaştıran; mal ve ürünleri yabancı pazarlarda daha kolay satma imkanı tanıyan bir tip sözleşmedir. Tek Satıcılık Sözleşmesi sayesinde her bir ülkedeki ihracat, o ülkede bulunan tek…

Devamını Oku

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA BİR ESERİN MALİ HAKLARININ İHLALİ HALİNDE TAZMİNAT DAVASI

İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ihlal edilen eser sahibi veya bağlantılı hak sahibi ya da bu hakları devralan (veya lisans alan) kimseler, FSEK madde 70/2’ye ve FSEK madde 80/2. madde 9. fıkraya göre; tecavüz edenin kusuru bulunmak şartıyla haksız fiil hükümlerine dayanarak maddi tazminat isteyebilecektir . FSEK 70 gereğince, mali hakların…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM LİSANSLARI

A) GENEL OLARAK: Elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmek için öncelikle Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından bu hususta yetkilendirilmek gerekmektedir. Yetkilendirme işlemi Kurum tarafından verilen bir yetki belgesi (yahut lisans) almak yolu ile gerçekleştirilmektedir. Lisans olmaksızın piyasada faaliyet gösterilemez. Elektrik piyasasındaki yetkilendirme işlemleri “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir. Yönetmelik, yedi tip yetki belgesi tanımlamıştır ve…

Devamını Oku

BOŞANMA TAZMİNATI

Aile Mahkemesince boşanma kararının verilmesi ile talep üzerine maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. Talep olmadığı sürece hakim re’sen maddi veya manevi tazminata ya da yoksulluk nafakasının ödenmesine ilişkin bir karar veremez. Çocuğun bakımı için iştirak nafakasının ödenmesine ise talep olmasa dahi hakim re’sen karar verebilir. MK 174/1’e göre, “mevcut veya beklenen menfaatleri…

Devamını Oku