ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ NİTELİĞİ VE EGEMEN OLAN İLKELER

Devletin temel görevleri arasında planlama görevi de yer alır. Planlama, sınırlı imkânların etkin bir şekilde kullanılması suretiyle en fazla verimin elde edilmesini sağlamaktır. Plansız yürütülen kamusal görevlerde beklenen düzeyde başarı sağlanması mümkün olmadığı gibi, toplumsal beklentilerin gerektiği gibi karşılanması da söz konusu olmaz. İdari görevlerin ihtiyaçlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ancak doğru bir planlamayla…

Devamını Oku

YABANCILAR İÇİN TÜRK Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

1. Hukuki Kaynaklar Türkiye’de gayrımenkul hukukun düzenlemeleri olarak Medeni Kanunun 4. Kitabını oluşturan Eşya Hukukunda yer almaktadır. Bu kısım gayrımenkul mülkiyetinin konusu kazanılması ve kaybı ile taşınmaz mülkiyetinin içeriği ve kısıtlamaları olmak üzere gayrımenkul hukukunun başlıca ilkelerini bize göstermektedir. Ayrıca sınırlı ayni hakların kanunlaştırıldığı bölümlerde de gayrımenkul lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, gayrımenkul yükümlülükleri, gayrımenkul…

Devamını Oku

KİRACILAR AÇISINDAN BÜYÜK ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİNDEKİ KİRALAR

Ekonomideki gelişim ve değişimler alışveriş merkezlerine yapılan yatırımın artmasına sebep oluyor. Günden güne yeni pazarlar yaratmak amacıyla açılan büyük alış veriş merkezlerinin ise en büyük gelir kaynağını, içerisinde bulunan dükkanların kira bedelleri oluşturuyor. Tüketicilerin alış veriş merkezlerine olan ilgileri, satıcıları bu monoblok yapılarda dükkan kiralamaya yöneltiyor. Bunun sonucunda da, alış veriş merkezlerinin sahipleri genel işlem…

Devamını Oku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE GEÇERLİLİK SORUNU

İster Türk, ister yabancı olsun, inşaat sektöründe hizmet veren müteahhitleri hukuki açıdan ilgilendiren önemli konulardan biri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle giriştikleri işlerde karşılaşabilecekleri sözleşmenin geçerliliği sorunudur. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde işlemeden önce, “sözleşme” ve “kat karşılığı inşaat sözleşmesi” kavramlarının kısaca tanımlanması yerinde olacaktır. BK madde 1’e göre, tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun şekilde rızalarını…

Devamını Oku

MİMARDAN İZİN ALINMADAN MİMARİ ESERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA VE HUKUKİ SONUÇLARI

T.C. Anayasası’nın 35. maddesine göre; herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yapı sahibi (malik), ister yapıyı istisna sözleşmesi gereği mimara sipariş vererek yaptırsın, ister sonradan satın alsın, onu kendi ihtiyaçlarına göre kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu yetki yapı…

Devamını Oku

İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI

Tüm inşaat projelerinde temel unsur oraya nasıl bir inşaat yapılabileceğinin gösterildiği imar planıdır. Bir yerleşim bölgesinde arazinin nasıl kullanılacağı Belediyeler ve bazı durumlarda çeşitli kamu kuruluşları ve bakanlıklar tarafından imar planları yoluyla belirlenir. İmar planları nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak iki gruptur. Nazım İmar Plânı; onaylı hali hazır haritalar üzerine çizilen, konut,…

Devamını Oku

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA SEBEPLERİ

Her evlilik sonsuza dek sürmesi için yapılır buna rağmen bir gün herkesin boşanmaya gereksinimi olabilir. Bu nedenle öncelikle Türk Hukukundaki boşanma sebeplerini sizlere sıralamak istiyoruz. Bunlar, özel ve genel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; Zina (Türk Medeni Kanunu (TMK) 161), Hayata kast,pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış.(TMK 162), Suç İşleme ve haysiyetsiz…

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKET AZINLIK HİSSE SAHİPLERİNİN HAKLARINI KORUMA YOLLARI

Ülkemizde birçok kişi anonim şirketlerde hissedardır. Bu şirketlerin çoğu aile üyeleri veya yakın dostlar tarafından kurulmuştur. Zaman ilerledikçe bu şirketlerde hisseler başkalarına geçmiş veya miras yoluyla küçülmüştür. Böylece azınlık hissedarların hakları önemli hale gelmiştir. Genel kanaat anonim şirketlerde %51’i elinde tutan ortakların şirketi istediği gibi yönetmeleridir. Evet, %51 hisse sahipleri yönetim kurulunu istediği gibi belirleyebilir,…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARIN İKAMET VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA ÇALIŞMA HAKKI

Birkaç konuda getirilmiş istisna dışında yabancının Türk Anayasa’sı uyarınca temel hak ve özgürlükten eşitlik esası uyarınca yararlanması söz konusudur. Ancak girişi, yasalarda belirtilmiş şartlara ve sınırlamalara tabi olan yabancı, bunu bir hak olarak talep edemez. İdarenin yasalarda yazılı şartların ve sebeplerin yerine getirilmiş olup olmadığı konusunda bir takdir hakkı vardır. Red gerekçesinde ileri sürülen nedenlerin…

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU

Limited ortaklığın kuruluşu, birbirini izleyen 2 aşamadan geçer (Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2003/3 sayılı Tebliği) 1) Ortaklık Sözleşmesinin hazırlanması 2) Ticaret siciline tescil Limited ortaklığın stokta bulundurmak için kurulan şirkete Kabuk Kuruluş adı verilir. Bu Türk kuruluşların kurulmaları minimum sermaye miktarının 5 milyara çıkarılması sonucu bir ölçüde engellenmiştir. Kuruluşun aşamaları : 1) Ortaklık Sözleşmesinin hazırlanması…

Devamını Oku