20 ARALIK 2014 KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI

TC. Çevre Bakanlığı ve İlbank tarafından Ankara’da organize edilen Kentsel Dönüşüm Çalıştayı 20.12.2014 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Bakanlıklar, Belediyeler ve akademisyenlerin katılımcı olduğu bu Çalıştayda Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören tarafından kentsel dönüşümü daha da yaygınlaştıracak dokuz yeni önerinin yer aldığı bir sunum yapılmıştır. Çalıştayda Prof.Dr. Gürsel Öngören’in katıldığı masada pek…

Devamını Oku

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 2023 STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI

İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilen İnşaat ve Gayrimenkul Sektörüne dair Antalya’da yapılan Çalıştaya Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu olarak katılım sağlanmıştır. 17-18 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılan; gayrimenkul ve inşaat sektörünün yurtiçi ve yurtdışında gelişmesi, uluslararası rekabetinin arttırılması için Bakanlıklar, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerden oluşan Çalıştayda, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu olarak, kentsel…

Devamını Oku

YÜZDE 40 İMAR RANT VERGİSİ YOLDA

Yapılacak yasal düzenlemeye göre, maliklerin imar artışı taleplerinde, yapılaşma artışı olan parseller artan yapılaşma değerinin %40’ının kamuya değer artış payı olarak ödenmesi hedeflenmektedir. Amaç, imar hakkı artışı nedeniyle ortaya çıkan rantın kamu lehine vergilendirilmesidir. Örneğin hali hazırda en fazla 5 kat imar alabilen bir bina, yeni imar değişikliği sonrasında 7 kat olarak inşa edilebiliyorsa, önceki…

Devamını Oku

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İMAR DURUMU ALINAMAMASI VEYA İNŞAATIN İDARECE DURDURULMASI HALİNDE MÜTEAHHİTTİN ARSA SAHİBİNE KARŞI SORUMLULUĞU VE BU DURUMUN İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

Ülkemizde imar mevzuatının ve plânlarının çok sık değişmesi nedeniyle taraflar arasındaki inşaat sözleşmesinden doğan edimler; sözleşmenin kurulması aşamasından sonra gerekli izinlerin alınamaması ya da yetkili makamlar tarafından inşaatın durdurulması nedeniyle ifa edilemez veya imkânsız hale gelebilmektedirler. Bu gibi durumlarda “yüklenici tarafın sorumluğu ne olacaktır?” yahut “yapı sahiplerinin zararını kim karşılayacaktır?” ya da “bu gelişmeler taraflar…

Devamını Oku

EPDK’NIN ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETLERİNE KARŞI UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZALARI

İdari yaptırımlar, ceza yaptırımları kadar olmasa da, olumsuz bir müdahale olarak bireylerin yaşam akışlarına etki etmektedirler. Bazen, küçük bir idari para cezası ile, ticari itibar zedelenmekte ve şirketler zarara uğramaktadır. Çalışmamızda, elektrik piyasasında üretim lisans sahiplerinin yükümlülükleri çerçevesinde idari para cezaları ve bu idari para cezalarına karşı başvuru yöntemleri yer almaktadır. Sırasıyla takip edilecek konu…

Devamını Oku

VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE KULLANMAK SUÇU

GİRİŞ Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin B bendinde düzenlenen sahte belge kullanarak gerçekleşen vergi kaçakçılığı suçu temel olarak devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik niteliği olan suçlardandır. Bu suçta sahte belgenin kullanımı ile bir kısım mal ve hizmet hareketi yasalara aykırı şekilde nitelendirilmekte; ayrıca kaydi olarak görünen ancak niteliği gerçek olmayan teslimlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmiş gibi…

Devamını Oku

SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER VE YABANCILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNMESİ

Son Yasal Değişiklikler ve Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi 6302 sayılı Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yabancıların taşınmaz edinimlerine ilişkin aranan koşullarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 03/05/2012 tarihinde kabul edilen kanun ile Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşları için getirilen koşullar kolaylaştırılırken, kanun ile Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerle ilgili bazı kısıtlamalar…

Devamını Oku

HUKUKA UYGUN YAPILAŞMA, HUKUKA AYKIRI YAPILAŞMA VE SONUÇLARI

Ruhsat, mülkiyet hakkının kullanılmasında, İdarenin maliklere vermiş olduğu kullanım iznidir. Malikler, imar planları ve mevzuatına uygun olsa bile, İdarenin onayını almadan, parselleri üzerinde inşai faaliyette bulunamazlar. İlgili idareden izin almadan inşai faaliyette bulunmanın idari ve cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bu nedenle malikler, sahip oldukları parseller üzerinde inşaat yapmak isterlerse İdareye başvurarak “yapı ruhsatı” almak durumundadır. Kanun…

Devamını Oku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Ya boş bir arsaya bina yapılması veya var olan bir binanın yeniden yapılması için müteahhit (yüklenici) veya inşaat şirketleri ile arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yaparlar. Bu sözleşmeler özensiz hazırlandıysa veya uzmanlardan yardım alınmadıysa inşaat aşamasında pek çok sıkıntı yaşanır. Sonunda inşaat şirketi veya müteahhit ile arsa sahipleri mahkemelik olur veya inşaatın bitmesi sürüncemede…

Devamını Oku